தினமொரு திருமறை வசனம்  தெரிந்த மொழியில் மனனம் செய்ய!

அல் குர்ஆன் : 5:87

இறைநம்பிக்கையாளர்களே! அல்லாஹ் உங்களுக்கு ஆகுமாக்கி வைத்தவற்றில், தூய்மையானவற்றை நீங்கள் விலக்கப்பட்டவைக ளாக ஆக்கிக் கொள்ளாதீர்கள். நீங்கள் வரம்பு மீறியும் செல்லாதீர்கள். நிச்சயமாக, அல்லாஹ் வரம்பு மீறுவோரை நேசிக்க மாட்டான்.

– நிஹா -

 

Al Quran 5:87

 

O ye who believe! Make not unlawful the good things which Allah hath made lawful for you. But commit no excess: For Allah loveth not those given to excess.

 Read 5:88 also

 

- niha -