குர்ஆன் வழியில் …

வேதங்கள் பற்றிய இஸ்லாமிய நிலைப்பாடு!

ஒரு மனிதன் இஸ்லாமியனாக, அதன் நுழைவாயிலான அல்லாஹ் ஒருவன் அவனைத் தவிர வேறு யாருமில்லை என்பதை ஏற்க வேண்டும். அதற்காக லாஇலாஹ இல்லல்லாஹு என்ற தாரக மந்திரமான திருக் கலிமாவை வாயாலும் மனத்தாலும் கூறி அஷ;ஹது அன்லாயிலாஹ எனத் தொடங்கும் ஷஹாதத் கலிமாவைக் கூறி சாட்சியம் அளிக்க வேண்டும். எப்போது திருக் கலிமாவைக் கூறி இஸ்லாமியன் ஆகிவிட்டானோ அப்போது அவன் ஆறு விடயங்கள் மீது நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டியுள்ளது. அதன் பின்னரே அவன் மீது சில விடயங்கள் கடமையாகி விடுகின்றன. Continue reading