தினமொரு மறை வசனம் மனனம் பண்ண !

 

அல் குர்ஆன் 25:63

 

அர்ரஹ்மானுடைய அடியார்கள் எத்தகையவர்கள் என்றால், பூமியில் பணிவாக அவர்கள் நடப்பார்கள். அறிவீனர்கள் அவர்களிடம் தர்க்கம் செய்திட முனைந்தால், ‘ஸலாமுன்’ எனக் கூறிவிடுவார்கள்.

 

- நிஹா -

 

 

Al Quran 25:63

 

And servants of (Allah) most gracious are those who work on the earth in humility, and when the ignorant addresses them, they say, “PEACE”,  

 

- niha -