அல் குர்ஆன் 20:14

நிச்சயமாக நான்தான் அல்லாஹ். என்னையன்றி வணக்கத்திற்குரிய நாயனில்லை. ஆகாவே, என்னையே நீர் வணங்குவீராக! மேலும், என்னை நினைவுகூர்ந்திட, தொழுகையை நிலைநிறுத்துவீராக!

 

Al Quran 20:14

Verily I am Allah: There are no god but I:  So serve though me, and establish regular prayer for My Remembrance. 

– நிஹா -