நற்சிந்தனை!

 

நபி இபுறாஹீம் அலைஹிஸ ஸலாம் அவர்களுக்கு சொந்தமானவர்கள் என அல்லாஹ்வால் கூறப்பட்வர்கள்

1. அவர்களுடைய காலத்தில் அவர்களைப் பின்பற்றிய கூட்டத்தினர்

2. மேலும் எம்பெருமானார் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி ஸல்லம் அவர்கள்

3. முஃமின்கள்

அல் குர்ஆன் 3:68 – நிச்சயமாக மனிதர்களில் இபுறாஹிமுக்கு மிகவும் நெருங்கியவர்கள் அவரைப் பின்பற்றியவர்களும், மேலும் இந்த நபியும், முஃமின்களும்தான். அல்லாஹ் முஃமின்களுக்கு நேசமானவனாக இருக்கின்றான்.

- நிஹா -