தினமொரு திருமறை வசனம்  தெரிந்த மொழியில் மனனம் செய்ய!

அல் குர்ஆன் 22:19

இவ்விரு வழக்காளிகளும் தங்களது ரப்பின் விஷயத்தில் தர்க்கம் செய்கின்றனர். ஆகவே, நிராகரிக்கிறார்களோ, அவர்களுக்கு நெருப்பினால் ஆன ஆடைகள் வெட்டப்பட்டுள்ளன. கொதித்திடும் நீர் அவர்களது தலைகளுக்கு மேல் ஊற்றப்படும். Continue reading