மலக்குகள் என்றால் ஷைத்தான்கள் என்கின்றார் பீஜே !

அல் குஆன் சூரத்துல் பகறா வசனம் 102 இல் ஹாரூத், மாரூத் ‌என்ற இருவரும் மலக்கயீன், அதாவது மலக்குகள் அல்லது வானவர்கள் என்றே அல்லாஹ் குறிப்பிடுகிறான்.

ஆனால் பீ ஜைனுல் ஆபிதீன் என்பவர் மட்டும், ஹாரூத், மாரூத் ‌என்ற இருவரும் ஷைத்தான்கள் என்கின்றார். அல்லாஹ் நம்மை மன்னிப்பானாக! அல்லாஹ்வுடைய வசனத்தில் அனைவரும் அறிந்த சொல்லான மலக்கு என்பதில் தன் கைவண்ணத்தைக் காட்டுகின்றார். Continue reading