ஆன்சரிங் இஸ்லாம்என்ற தளத்தில் முகம்மதுவின் பாவங்கள்என்ற தலைப்பில் வெளியான கட்டுரைக்கான பதில்.

 

இஸ்லாம்மிகவும் பிழையாக விளங்கிக் கொள்ளப்பட்ட மார்க்கம்

‘அல்லாஹ் எவனை நேர்வழிகாட்ட விரும்புகிறானோ அவனுடைய நெஞ்சத்தை இஸ்லாத்திற்காக விரிவுபடுத்துகிறான்’ 6:125

‘முகம்மதின் பாவங்கள்’ என்ற தலைப்பிற்கு ஆதாரமாகக் கொள்ளப்பட்ட சூரா 47:19 ‘ஆகவே, நிச்சயமாக அல்லாஹ்வைத் தவிர நாயன் இல்லை என்று நீர் அறிந்து கொள்வீராக. இன்னும் உம்முடைய பாவத்திற்காகவும், முஃமின்களான ஆண்களுக்காகவும், பெண்களுக்காகவும் (பாவ) மன்னிப்புத் தேடுவீராக – அன்றியும் உங்களுடைய நடமாட்டத் தலத்தையும் உங்கள் தங்கும் இடங்களையும் அல்லாஹ் நன்கறிகிறான்.என்ற இவ்வசனத்தில் முஹம்மது பாவம் செய்துள்ளாரா என்று ‘ஆன்சரிங் இஸ்லாம்’ என்ற தளத்தில் ‘முஹம்மதுவின் பாவங்கள்’ என்ற தலைப்பில் வெளியான கட்டுரைக்கான பதில். Continue reading