தினமொரு திருமறை வசனம் தெரிந்த மொழியில் மனனம் செய்ய!

அல் குர்ஆன் 29:69

மேலும், எவர்கள் நம்முடைய வழியில் முயற்சிக்கின்றார்களோ, அவர்களை நம்முடைய நேரான வழியில் நாம் செலுத்துகின்றோம். நன்மை செய்வோருடன் நிச்சயமாக அல்லாஹ் இருக்கிறான். Continue reading