தினமொரு திருமறை வசனம் தெரிந்த மொழியில் மனனம் செய்ய!

அல் குர்ஆன் 73:19

நிச்சயமாக இது  நல்லுபதேசமாகும். எனவே, எவர் விரும்புகிறாரோ அவர் தன் ரப்பின்பால் செல்லக் கூடிய வழியை எடுததுக் கொள்வர்.

– நிஹா -

 

Al Quran 73:19

Verily this is an admonition. Therefore, whoso will, let him take a path to his Lord.

 

- niha -