புனித குர்ஆன் வசனங்களை வாசித்து, அறிந்து, விளங்கி, மனனம் செய்ய!

அல் குர்ஆன் 16:114

 

ஆகவே, அல்லாஹ் உங்களுக்கு அளித்ததிலிருந்து தூய்மையான, ஆகுமாக்கப்பட்டவையையே நீங்கள் உண்ணுங்கள். இன்னும், அவனையே நீங்கள் வணங்குபவர்களாக இருப்பின் அல்லாஹ்விள் அருட்கொடைகளுக்கு நன்றி செலுத்தி வாருங்கள்.

- நிஹா -

Continue reading