ஹைகூ கவிதைகள்!

 

விதைத்து வாழ்வதைவிட
உதைத்து வாழ்வதற்கே
வேதனமும் மேதனமும் ! Continue reading