Daily Archives: January 15, 2014

நலவாழ்விற்கு….

இஞ்சிப் பால்..!

இதை சாப்பிட்டால்….

கொடி போல இடை, தளிர்போல நடை என்று  சொல்வார்கள். அப்படி சிக்குன்னு சுறுசுறுன்னு இருக்கனும் என்று கூறுவார்கள்.  சுலபமா செய்து  முடிக்கக் கூடிய இஞ்சிப் பால் இருக்க பயமேன்? Continue reading