இன்று உலகளாவிய ரீதியில் ஒவ்வோர்  மூலை முடுக்கில் இருந்தும் பெண்ணிலை வாதம்,  சமவுரிமை,  பெண்ணியம்,  பெண்ணுரிமை போன்ற பதப் பிரயோகங்களுடன், காளான்களாக சில இயக்கங்கள் அவ்வப்போது தோன்றி மறைந்து கொண்டிருக்கின்ற வரலாற்றை அவதானிக்கக் கூடியதாக உள்ளது. இப்படி தோன்றியவைகள் உருப்படியாக எதனையாவது செய்திருக்கின்றனவா? என நோக்குவோர், எதிர்மாறான  தன்மைத்ததாக,  பெண்களின் வாழ்க்கை நிலை படுபயங்கரமாக, அதள பாதாளத்தை நோக்கி அதிவேகமாகப் பயணித்துக் கொண்டிருப்பதை அறிந்து கொள்வர்.

பெண்ணொருத்தி ஆடையின்றி பாதைகளிலும், பயணங்களிலும், பகிரங்க இடங்களிலும், பட்டப் பகலிலும், நட்டநடு நிசியிலும் தட்டத்தனியே திரியும் அவலத்தையே மேற்கண்ட மாதர் நலன் காப்பதற்காக உருவான காளான்கள் பெற்றுத் தந்துள்ளன என்ற பேருண்மை நடைமுறையில் அம்பலமாகி உள்ளது. அம்மணங்களாக பல்வேறு வழிகளில் சாதனைகள்  போன்றும், பொழுது போக்காகவும், நாகரிகம் என்றவாறும், புரட்சி செய்வதாகவும் நினைந்து அவமானச் சின்னங்களாக மாறியுள்ளனர், தாய்க்குலமான பெண்டிர் என்பது மனித இனத்தையே வெட்கித் தலைகுனிய வைத்துள்ளது. Continue reading