குர்ஆன் கூறும் தர்மமும் சமாதான சகவாழ்வும்

தர்மம் பற்றிக் கூறாத சமயங்களோ, ஸ்தாபனங்களோ, பெரியார்களோ இருக்க மாட்டாது என்பது, தர்மத்தின் முக்கியத்துவத்தை நாம் விளங்கிக் கொள்ளப் போதுமானது. மதங்கள், குறிப்பாக இஸ்லாம், தர்மத்தைக் கட்டாய கடமையாக்கியும் வைத்துள்ளது. அப்படியாயின், இத்துனை முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அனைவராலும் பரிந்துரை செய்யப்படும் தர்மம் பற்றி நாம் அறிந்திருப்பது நமது கடமையாகின்றது. தர்மம் என்பதை அறியாதவர்கள் உலகில் இருக்க முடியாது. காரணம் அது ஏழை எளியவர்களின் வாயில், நாளும் பொழுதும் ஒலிப்பது. ஏழை எளியோர் இல்லாத உலகே இல்லை என்பதால், இச்சொல்லைக் கேளாதோரும் இல்லை எனலாம். ஆயினும் தர்மம், பிச்சை போடுதல் என்ற சிறு வட்டத்துள் அது ஒடுக்கப்பட்டுவிட்டதாகவே தெரிகிறது. ஏற்பது இகழ்ச்சி என ஔவையும் தன் ஆத்திசூடியில் கூறியுள்ளமையும், நபிமொழி கைநீட்டி வாழ்வதைவிட மானத்தோடு வாழும் எத்தொழிலையும் இஸ்லாம் வரவேற்கிறது என்று கூறுவதிலிருந்தும், பிச்சை போடுவது மட்டும் தர்மமாக இருக்க முடியாது. அதற்கு மேலும் ஏதோ ஒன்று இருக்க வேண்டும் என்பது மறைந்துள்ளது.

Continue reading