அல் குர்ஆன் 50:37

நிச்சயமாக எவருக்கு இதயம் இருக்கிறதோ அவருக்கு, அல்லது தாம் மன ஓர்மையுடன் செவி சாய்க்கின்றாரோ, அவருக்கு அதில் படிப்பினை உள்ளது.

- நிஹா -

 

Al Quran 50:37

Verily in this is a Message for any that has a heart and understanding or who gives ear and is a witness. 

 

- niha -