தினமொரு திருமறை வசனம்  தெரிந்த மொழியில் மனனம் செய்ய!

அல் குர்ஆன் 13:22

இன்னும், அவர்கள் எத்தகையோரென்றால், தங்கள் ரப்பின் திருப் பொருத்தத்தை நாடிப் பொறுமையைக் கடைப்  பிடிப்பார்கள். தொழுகையை நிலை நிறுத்துவார்கள். நாம் அவர்களுக்கு அளித்தவற்றில் இருந்து இரகசியமாகவும், வெளிப்படையாகவும் செலவு செய்வார்கள். தீமையை, நன்மையைக் கொண்டு தடுத்துக் கொள்வார்கள். இத்தகையோருக்கேதான் மறுமையின் வீடு இருக்கிறது.

- நிஹா -

 

Al Quran 13:22

Those who patiently persevere, seeking the countenance of their Lord; establish regular prayers; spend, out of We have bestowed for their sustenance, secretly and openly; and turn off Evil with good: for such there is the final attainment of the (Eternal) Home. 

- niha -