அல் குர்ஆன் 34:46

நீர் கூறுவீராக! ‘நாம் உங்களுக்கு உபதேசிப்பதெல்லாம் ஒன்றைக் குறித்தேயாகும். அதாவது, நீங்கள் இரண்டிரண்டு பேராகவோ, ஒவ்வொருவராகவோ அல்லாஹ்வுக்காக எழுந்து பின்னர் சிந்தித்துப் பாருங்கள். உங்களின் தோழருக்கு எவ்வித பைத்தியமும் இல்லை. கடினமான வேதனை வந்தடைவதற்கு முன்னர் அவர் உங்களுக்கு அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்பவரேயன்றி வேறில்லை.

- நிஹா -

 

Al Quran 34:46

 

Say, ” I do admonish you on one point: that ye do stand up before Allah, in pairs, or singly, and reflect your companion is not possessed: he is no less than a Warner to you. In face of a terrible chastisement “

 

- niha -